Ceník

Níže uvedené ceny jsou pouze orientační.
Ceny je možno dohodnout individuálni podle konkrétních podmínek, požadavku a potřeb zákazníka.

Ceník platný od 1.8.2019
(uvedené ceny jsou bez DPH)

Minimální sazba (v ceně 20 účetních položek dle deníku)
500 Kč/měsíc
Zaúčtování účetní položky nad 20 ks
20 Kč/položka
Zpracování evidence pro DPFO pomocní tzv. paušálu
500 Kč/rok
Zpracování ročního účetnictví (daňové evidence)
20 Kč/položka
Zpracování mezd zaměstnanců na HPP
200 Kč/osoba
Zpracování mezd zaměstnanců na DPP
100 Kč/osoba
Zpracování přiznání k DPH/KS/SH
500 Kč/měsíc (kvartál)
Zpracování Přiznání k silniční dani
100 Kč/auto
Zpracování účetní závěrky
1000 Kč/ks
Vyhotovení Přiznání daně z příjmu FO
500 Kč/ks
Vyhotovení Přiznání daně z příjmu PO
1000 Kč/ks
Vyhotovení přehledu pro OSSZ a ZP
100 Kč/ks
Poradenství v oblasti účetnictví a v oblasti optimalizace daní
500 Kč/hod
Konzultace pro ne-klienty
500 Kč/hod
Jednání na úřadech
500 Kč/hod
Jízdné
4 Kč/km

V případě, že se ne-klient po poradenství stane klientem, tak se částka za služby a dopravu odečítá od první faktury za vedení účetnictví.